Aplikimi per pune

Mundësi Punësimi

Të dhënat personaleMF


POJO

Emri dhe mbiemri Lidhja familjare

Njohja e Gjuhëve?
Gjuha Lexoj Shkruaj Flas Kuptoj

EDUKIMI- Shënoni të dhënat e plota
Emri i institucionit shkollor dhe vendi Prej/Deri (Muaji/Viti) Titulli i fituar Drejtimi Diploma

Të dhënat mbi punësimin

Ju lutem plotësoni të dhënat në vazhdim duke filluar me punësimin tuaj aktual apo të fundit

Emri i punëdhënësit/ Nr. Tel.
Emri i mbikqyrësit të fundit
Data e punësimit
Emri i mbikqyrësit të fundit
Titulli i pozitës tuaj:
Arsyeja e largimit:
Emri i punëdhënësit/ Nr. Tel.
Emri i mbikqyrësit të fundit
Data e punësimit
Emri i mbikqyrësit të fundit
Titulli i pozitës tuaj:
Arsyeja e largimit:
Emri i punëdhënësit/ Nr. Tel.
Emri i mbikqyrësit të fundit
Data e punësimit
Emri i mbikqyrësit të fundit
Titulli i pozitës tuaj:
Arsyeja e largimit: