Bursa 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se, The British School of Kosova, ka hapur konkursin (afati i qershorit) për aplikim për bursa të shkollimit për të gjithë kandidatet që dëshirojnë të regjistrohen në klasën e 6,7,8 dhe 10-të në vitin shkollor  2017/18.

Aplikimi është i hapur deri më 30 qershor 2017, në ora 16:00.

Ndërsa, data e mbajtjes së testit për bursa është 8 korrik 2017, ora 10:00, në objektet e BSK-së.
Aplikimi mund të bëhet përmes plotësimit të formularit te cilin mund ta gjeni më poshtë.

Varësisht nga rezultati i testimit, nxënësit mund të kenë mundësinë të fitojnë bursa në vlerë prej 10% deri në 100% të kostos së shkollimit!

PËR ÇDO INFORMATË SHTESË, JU LUTEM KONTAKTONI SHKOLLËN NË:

TEL: +381 38 / 600 888
MOB: +377 45 / 575 777
E-mail: [email protected]