Oraret

Datat e javës së testeve Sh.M.L (Tetor 2018)

Datat e javës së testeve Sh.M.U (Tetor 2018)

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
Orari mësimor klasa 1/A – Arbnore Behrami Orari mësimor klasa 2/1 – Ajshe Krasniqi Orari mësimor klasa 3/1 – Fatmire Osmani Orari mësimor klasa 4/1 – Luljeta Qollaku Orari mësimor klasa 5/1 – Veranda Ramizi
Orari mësimor klasa 1/1 – Miranda Haliti Orari mësimor klasa 2/2 – Valire Birinxhiku Orari mësimor klasa 3/2 – Fatmire Musliu
Orari mësimor klasa 1/2 – Ardite Haliti Orari mësimor klasa 2/3 – Lavdie Abazi Orari mësimor klasa 3/3 – Fitore Krasniqi
Orari mësimor klasa 1/3 – Fatbardha Azizi Orari mësimor klasa 2/4 – Saranda Nurqaj
Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 9
Orari mësimor klasa 6/1 – Edonë Blaku Orari mësimor klasa 7/1 – Loreta Ukshini Orari mësimor klasa 8/1 – Shpresa Thaqi Orari mësimor klasa 9/1 – Qëndresa Morina
Orari mësimor klasa 6/2 – Ganimete Perquku Orari mësimor klasa 7/2 – Fjolla Kadiu Orari mësimor klasa 8/2 – Ersan Hamdiu
Orari mësimor klasa 6/3 – Shpresa Morina Orari mësimor klasa 8/3 – Blerta Zhara
Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12
Orari mësimor klasa 10/A (N) – Azdren Shala Orari mësimor klasa 11/A (N) – Dritan Dragusha Orari mësimor klasa 12/1 (N) – Arieta Camaj
Orari mësimor klasa 10/1 (N) – Edona Kabashi Orari mësimor klasa 11/1 (N) – Taulant Beqiri Orari mësimor klasa 12/2 (N) – Iliriana Orana
Orari mësimor klasa 10/2 (N) – Mentor Bajrami Orari mësimor klasa 11/2 (N) – Jetmira Dobruna Orari mësimor klasa 12/3 (N) – Teuta Durmishi
Orari mësimor klasa 10/3 (SH) – Ibrahim Hameli Orari mësimor klasa 11/3 (SH) – Nita Zeka Orari mësimor klasa 12/4 (SH) – Albina Peshku
Orari mësimor klasa 10/4 (SH) – Teuta Elezaj Orari mësimor klasa 11/4 (SH) – Florend Krasniqi Orari mësimor klasa 12/5 (SH) – Gazmend Preniqi