BSK – E VETMJA SHKOLLË ME YOGA NË KOSOVË DHE RAJON
Yoga në ambient të hapur, në oborrin e shkollës…një impresion tejet i vecantë për nxënësit , por mbi të gjitha në të mirë për shëndetin e tyre!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>