“The British School of Kosova” kujdeset për Mirëqenien dhe Shëndetin e Nxënësve!
Me rastin e vizitës së Dr. Talat Gjinollit, BSK lidh marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Oftamologjisë -“Klinika Gjermane e Syrit”. Kjo marrëveshje ofron lehtësira në shërbimin oftamologjik ndaj nxënësve tanë!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>