Në ceremonin e fundvitit , shkolla ndau këto çmime për nxënësit e dalluar :
Çmimi i Personalitetit
Nxënësi Miqësor
Nxënësi i Përkushtuar
Nxënësi I Përgjegjës
Nxënësi Mentor
Nxënësi Hulumtues
GOLDEN STUDENT
Vendi i pare në Panairin Shkencor
Vendi i dytë në Panairin Shkencor
Vendi i tretë në Panairin Shkencor