TANI EDHE ME DREJTIMET E EKONOMISË
☑️ Informatikë
☑️ Menaxhim Biznesi
☑️ Banka dhe financa

APLIKO ONLINE!
http://britishschoolkosova.com/aplikimionline/

Numri i aplikimeve është i kufizuar

PËRFITO ZBRITJE DERI MË 30 PRILL 2018

PËR ÇDO INFORMATË SHTESË, JU LUTEM KONTAKTONI SHKOLLËN NË:
📞 +383 38 / 600 888
📱+377 45 / 150 130
📧 [email protected]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>