Vizitë në Bodrumin e verës “ Stone Castle”

Nxënësit e “ The British School of Kosova ” gjatë vizitës patën rastin nga afër të mësojnë më shumë rreth temës për përfitimin e alkooleve. Nxënësit u pritën ngrohtësisht nga gjithë personat përgjegjës duke i shpjeguar më shumë rreth randësisë së laboratorit, fabrikimit ,sigurisë dhe cilësisë së produktit.

Për nxënësit kjo vizitë ishte shumë e randësishme dhe e mirëseardhur.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>