Article

The study of geography is about more than just memorizing places on a map🌏🌎

30 March 2020

The study of geography is about more than just memorizing places on a map🌏🌎 It’s about understanding the complexity of our world, appreciating diversity of cultures 👥👥 that exist across continents.And in the end, it’s about using all that knowledge to help bridge divides and bring people together.

Today, during geography class, students👨‍💻👩‍💻 presented lessons on countries of Asia. The distance learning platform which BSK has established, enables interactivity between students and teachers. It provides students with the opportunity to share their knowledge with the rest of the class.

#theBritishSchoolofKosova
#QualityEducation
🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Video Gallery

The study of geography is about more than just memorizing places on a map🌏🌎 It's about understanding the complexity of our world, appreciating diversity of cultures 👥👥 that exist across continents.And in the end, it's about using all that knowledge to help bridge divides and bring people together.Today, during geography class, students👨‍💻👩‍💻 presented lessons on countries of Asia. The distance learning platform which BSK has established, enables interactivity between students and teachers. It provides students with the opportunity to share their knowledge with the rest of the class.#theBritishSchoolofKosova#QualityEducation🇬🇧🇬🇧🇬🇧Studimi i gjeografisë ka të bëjë me më shumë sesa thjesht memorizimin e vendeve në hartë. Gjeografia ndihmon për të kuptuar kompleksitetin e botës sonë, për të vlerësuar shumëllojshmërinë e kulturave që ekzistojnë nëpër kontinente. Dhe në fund, ka të bëjë me përdorimin e gjithë asaj njohurie për të ndihmuar në krijimin e urave për të bashkuar njerëzit.Sot, gjatë orës së gjeografisë, nxënësit prezantuan mësime mbi shtetet e kontinentit të Azisë. Platforma e mësimit në distancë që ka krijuar BSK, mundëson ndërveprimin midis studentëve dhe mësuesve. Kjo platforme u siguron studentëve mundësinë që të ndajnë njohuritë e tyre me pjesën tjetër të klasës.🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Posted by The British School of Kosova on E hënë, 30 Mars 2020

.

Related
 • Nxënësit e klasave të treta duke lexuar lektyrën “Në prehër të gjyshës” – Anton Çeta.

  14 December 2020

  Card Image

  More
 • Summary of the year 2019/2020

  14 July 2020

  Card Image

  We started school year 2019/2020 with big plans, full of positive energy and readier than ever before. We have prepared the whole summer to bring to students a well balanced progra...

  More
 • Reward those who with great merit grabbed the first places in Project Week

  08 July 2020

  Card Image

  After the successfull completion of the project week with the students of the Middle High School of "The British School of Kosova", it was finally the time to reward those who with...

  More