Article

Psychology class for Covid’s world health crisis

19 April 2020

In The British School of Kosovo, through the platform for distance learning, the professional services, such as the psychologist of the school, are also functioning.

“Tough times like these require more communication, and speaking of our feelings it’s an art in itself which should be taught from a young age” says Erblina, our school psychologist👩‍🏫

This week she held “group therapy sessions” with high school students where students, under our psychologist’s guidance, talked and discussed about their emotional condition and mental health during these times of the social distancing as a result of global pandemic of the COVID 19.
#TheBritishSchoolofKosova
#QualityEducation
🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Video Gallery

In The British School of Kosovo, through the platform for distance learning, the professional services, such as the psychologist of the school, are also functioning.“Tough times like these require more communication, and speaking of our feelings it’s an art in itself which should be taught from a young age” says Erblina, our school psychologist👩‍🏫This week she held “group therapy sessions” with high school students where students, under our psychologist’s guidance, talked and discussed about their emotional condition and mental health during these times of the social distancing as a result of global pandemic of the COVID 19.#TheBritishSchoolofKosova#QualityEducation🇬🇧🇬🇧🇬🇧Në The British School of Kosova përmes platformës për mësimin në distance janë duke funksionuar edhe shërbimet profesionale të shkollës, sic është psikologia e shkollës.“Kohëra të vështira si këto kërkojnë më tepër komunikim mes nesh, dhe të folurit për ndjenjat tona është art në vete i cili duhet të mësohet qysh në moshë të re” thotë Erblina, Psikologia e shkollës sonë👩‍🏫Këtë javë ajo mbajti ‘sesione të terapive grupore’ me të gjitha klasat e nivelit të mesëm të lartë në të cilat nxënësit, nën udhëheqjen e psikologës, patën rastin të flasin dhe diskutojnë per gjendjen emocionale dhe shëndetin mendor të tyre gjatë izolimit social të cilin jemi duke e jetuar si shoqëri si rezultat i pandemisë botërore të COVID 19.#EdukimCilësor🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Posted by The British School of Kosova on E Diele, 19 April 2020

.

Related
 • Nxënësit e klasave të treta duke lexuar lektyrën “Në prehër të gjyshës” – Anton Çeta.

  14 December 2020

  Card Image

  More
 • Summary of the year 2019/2020

  14 July 2020

  Card Image

  We started school year 2019/2020 with big plans, full of positive energy and readier than ever before. We have prepared the whole summer to bring to students a well balanced progra...

  More
 • Reward those who with great merit grabbed the first places in Project Week

  08 July 2020

  Card Image

  After the successfull completion of the project week with the students of the Middle High School of "The British School of Kosova", it was finally the time to reward those who with...

  More