Article

Ora e psikologjisë për krizën shëndetësore botërore të Covid

19 Prill 2020

Në The British School of Kosova përmes platformës për mësimin në distance janë duke funksionuar edhe shërbimet profesionale të shkollës, sic është psikologia e shkollës.

“Kohëra të vështira si këto kërkojnë më tepër komunikim mes nesh, dhe të folurit për ndjenjat tona është art në vete i cili duhet të mësohet qysh në moshë të re” thotë Erblina, Psikologia e shkollës sonë👩‍🏫

Këtë javë ajo mbajti ‘sesione të terapive grupore’ me të gjitha klasat e nivelit të mesëm të lartë në të cilat nxënësit, nën udhëheqjen e psikologës, patën rastin të flasin dhe diskutojnë per gjendjen emocionale dhe shëndetin mendor të tyre gjatë izolimit social të cilin jemi duke e jetuar si shoqëri si rezultat i pandemisë botërore të COVID 19.
#EdukimCilësor
🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Video Galeria

In The British School of Kosovo, through the platform for distance learning, the professional services, such as the psychologist of the school, are also functioning.“Tough times like these require more communication, and speaking of our feelings it’s an art in itself which should be taught from a young age” says Erblina, our school psychologist👩‍🏫This week she held “group therapy sessions” with high school students where students, under our psychologist’s guidance, talked and discussed about their emotional condition and mental health during these times of the social distancing as a result of global pandemic of the COVID 19.#TheBritishSchoolofKosova#QualityEducation🇬🇧🇬🇧🇬🇧Në The British School of Kosova përmes platformës për mësimin në distance janë duke funksionuar edhe shërbimet profesionale të shkollës, sic është psikologia e shkollës.“Kohëra të vështira si këto kërkojnë më tepër komunikim mes nesh, dhe të folurit për ndjenjat tona është art në vete i cili duhet të mësohet qysh në moshë të re” thotë Erblina, Psikologia e shkollës sonë👩‍🏫Këtë javë ajo mbajti ‘sesione të terapive grupore’ me të gjitha klasat e nivelit të mesëm të lartë në të cilat nxënësit, nën udhëheqjen e psikologës, patën rastin të flasin dhe diskutojnë per gjendjen emocionale dhe shëndetin mendor të tyre gjatë izolimit social të cilin jemi duke e jetuar si shoqëri si rezultat i pandemisë botërore të COVID 19.#EdukimCilësor🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Posted by The British School of Kosova on E Diele, 19 April 2020

.

Të ngjashme
 • Mësimi në distancë

  16 Prill 2021

  Card Image

  Po vazhdon mësimi në distancë në shkollën e mesme të lartë (klasat 10-12).

  Më shumë
 • Mësimi në distancë

  13 Prill 2021

  Card Image

  Mësimi në distancë në shkollën e mesme të ulët (klasat 6-9).

  Më shumë
 • Fillimi i Periudhës së Tretë

  13 Prill 2021

  Card Image

  Filloi Periudha e tretë për vitin shkollor 2020/21 në The British of Kosova. Ju urojmë shumë suksese në mësime nxënësëve tanë.

  Më shumë