Fjala e Drejtoreshës

“British School of Kosova”, angazhohet në formësimin e mendjeve të reja dhe personaliteteve të nxënësve tanë, duke u përpjekur që në të njëjtën kohë të ushqejë intelektin e tyre me dituri dhe me botëkuptime. Me përgatitje sistemike, ne mund të rrënjosim dhe të zhvillojmë në ta principet e humanitetit, moralitetit, empatinë dhe mendimin e shëndetshëm. E gjithë kjo ndërmerret për arsye të edukimit të qytetarëve të zot të së ardhmes sonë.

Si shkollë, kemi përqafuar metodat e reja të multimedias dhe teknologjisë edukative , me arsye të promovimit, rritjes dhe zhvillimit të nxënësve, mësimit të individualizuar dhe punës ekipore. Me anë të studimit dhe vlerësimit të stafit tonë mësimor kemi arritur të jemi të përkushtuar, vizionarë dhe të orientuar drejt suksesit.

Qëllimi kryesor i shkollës “British School of Kosova” është gjithëpërfshirja e nxënësve, prindërve dhe komunitetit të shkollës. Një bashkëpunim i tillë ka një synim të qartë, pra përkushtimin më të madh të nxënësve si dhe frymëzimin e tyre për më shumë studim.

Diana Qarkaxhija

Text Section Image