KONKURS PËR PRANIMIN E MËSIMDHËNËSVE

The British School of Kosova shpall konkurs për stafin e ri për vitin shkollor 2022/23, si vijon:
1. Mësimdhënës për Gjuhë angleze;
2. Mësimdhënës për nivelin fillor;
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 4 nëntor 2022.
Dokumentet për aplikim duhet dërguar në email adresën: [email protected]
Text Section Image