KONKURS PËR PRANIMIN E MËSIMDHËNËSVE

The British School of Kosova shpall KONKURS

Për pranimin e mësimdhënësve për vitin shkollor 2022/23, si vijon:
1. Mësimdhënës për Gjuhë shqipe;
2. Mësimdhënës për Kimi;
3. Mësimdhënës për Biologji;
4. Mësimdhënës për Fizikë;
5. Mësimdhënës për Art figurativ
6. Mësimdhënës për Tik;
Kushtet për konkurrim:
Për vendet e lartshënuara për mësimdhënës, kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MAShT-it nr. 06/2015, Normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm;

a) E domosdoshme përgatitja shkollore universitare për drejtimin ku aplikoni;
b) Përvojë pune në ndonjë institucion edukativo-arsimor në profesion;
c) Njohja e Gjuhës Angleze (e preferueshme);
d) Njohuri kompjuterike (e dëshirueshme);
e) Trajnime të programeve të akredituara për zhvillim profesional.
Dokumentacioni i nevojshëm
1. CV;
2. Letra motivuese;
3. Kopjet e dokumentacionit përkatës;
4. Dëshminë që vërteton përvojën e punës;
5. Dy letër-rekomandime.

Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.

Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 05 gusht 2022.

Pas mbylljes së konkursit, përpilohet lista e të përzgjedhurve për intervistë dhe vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Dokumentet për aplikim ju lutem dërgoni në email adresen: [email protected]

 

Text Section Image

Konkurs për regjistrimin e hershëm 2022/2023

The British School of Kosova shpall konkurs për regjistrimin e hershëm të nxënësve për vitin shkollor 2022/2023 ?
Nëse dëshironi që fëmija juaj të krijoj parakushtet për një të ardhme të ndritur, ejani në The British School of Kosova, aty ku edukimi cilësor paraqet thelbin e ekzistimit tonë. Në The British School of Kosova fëmija juaj do të gjej siguri, ushqim cilësor, mjedis miqësor dhe mbi të gjitha mësimdhënie bashkëkohore.

Përfitoni deri në 40% zbritje për regjistrimin e nxënësve!

Për t’u informuar më shumë na kontaktoni në numrat e tel: 038 600 888 & 045 150130 ☎️ ose aplikoni online: https://bit.ly/3iSYCvN

 

 

 

 

 

 

Shiko madhësinë e plotë.

 

Text Section Image
KONKURS
Powered by