Ushqimi / Kantina

Kuzhina, paraqet një ambient të ngrohtë dhe të dashur, ku nxënësit kanë mundësi të ushqehen shëndetshëm dhe me llojllojshmëri ushqimesh të rekomanduara nga nutricionistët.

Nxënësit mund të regjistrohen për ngrënie në shkollë sipas nevojës së tyre. Në ofertë përfshihen mëngjesi dhe dreka, dhe në fillim të çdo muaji, nxënësit dhe prindërit marrin nga shkolla menynë mujore të ushqimit.

Ushqimi përgaditet dhe shërbehet në ambientet (restorantet) e shkollës.

Galeria