Teknologjia

Institucioni arsimor “The British School of Kosova” në kuadër të infrastrukturës moderne që ofron, ka të integruar mësimin modern në klasa përmes teknologjisë bashkëkohore. Klasat janë të pajisura me smartboard dhe projektorë, pra këto janë disa nga përfitimet që marrin nxënësit gjatë zhvillimit të mësimit në klasë:

  • Teknologjia në klasë bënë që mësimi të jetë më atraktiv;
  • Nxënësit përgaditën në mënyrë të avancuar për të ardhmen;
  • U mundëson nxënësve të mësojnë me ritmin e tyre të arsimimit;
  • Ndihmon nxënësit që të mbajnë mend atë që kanë mësuar;

 

Përmes teknologjisë në klasë nxënësit mund të mësojnë sipas aftësive dhe nevojave të tyre. Kjo formë e mësimdhënies është e mrekullueshme dhe efektive për mësimdhënësin, sepse i jep atij kohë të punojë individualisht me nxënësit që mund të ngecin gjatë procesit mësimor.

Text Section Image

Përmes teknologjisë në klasë nxënësit mund të mësojnë sipas aftësive dhe nevojave të tyre. Kjo formë e mësimdhënies është gjithashtu e mrekullueshme dhe efektive për mësimdhënësin sepse i jep atij kohë të punojë individualisht me nxënësit që mund të ngecin gjatë procesit mësimor.

Text Section Image