Slider Image

Regjistrimi

Stafi jonë është i përkushtuar për të ofruar mundësitë më të mira edukativo-arsimore dhe për të siguruar që nxënësit tanë të jenë të përgatitur për sukses në shkollën e mesme, kolegj dhe më gjerë.

Më shumë
Slider Image

Rreth Nesh

The British School of Kosova’’ është shkollë jo-publike që ofron standardet më të larta të të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar dhe është e përkushtuar që të arrijë më të mirën e mundshme për krijimin sa më të mirë të kushteve të mësimdhënies dhe mësimnxënies.

Më shumë
Slider Image

Programet e shkollës

British School of Kosova, kontribon në formësimin e mendjeve të reja dhe personaliteteve të nxënësve tonë, duke u përpjekur që në të njëjtën kohë të ushqejë intelektin e tyre me dituri dhe me botëkuptime.

Më shumë
  • Rreth Nesh

    Institucioni edukativo-arsimor “The British School of Kosova” ofron dhe siguron arsimim bashkëkohor dhe shumë cilësor për të gjitha nivelet e shkollimit, pra nga niveli parashkollor e deri në fund të atij të mesëm të lartë (gjimnaz) me drejtimet: shkenca natyrore dhe shkenca shoqërore dhe me mundësi zgjedhjeje në klasa kombëtare apo ndërkombëtare. Ne motivohemi dhe nxitemi nga një filozofi unifikuese dhe ambicioze për nxënësit tanë, për punonjësit tanë dhe gjithë komunitetin. Besojmë se nuk ka kufij në arritshmërinë e nxënësve tanë, prandaj mbështesim çdo fëmijë që të ketë sukses në aspektin akademik, social dhe atë personal.

    About Image
  • Kultura e shkollës sonë ndërtohet mbi një përkushtim të madh dhe rezonues të të nxënit. Programi akademik i shkollës ”The British School of Kosova” ndërton aftësitë themelore të të menduarit kritik dhe është i strukturuar për të ndihmuar nxënësit që të zbulojnë mënyra optimale për t’i shprehur potencialet e veta, pra për të shkëlqyer. Shkolla jonë është e përkushtuar për t’iu përgjigjur imagjinatës së nxënësve tanë në mënyrë që ata të zbulojnë talentet e tyre unike dhe të rriten në mënyra të ndryshme. Ne i kushtojmë vëmendje çdo fëmije duke krijojmë një mjedis, ku secili nxënës mund të lulëzojë si një individ dhe si anëtar me vlerë i shoqërisë.

    Më shumë
    About Image
Njoftimet
Full Image

Transporti

“The British School of Kosova” ofron siguri të lartë gjatë transportit për nxënësit e shkollës. Në ekskursione, teatër, ekspozita, koncerte dhe aktivitete të ndryshme shkollore dhe jashtëshkollore, nxënësit udhëtojnë me autobusët më modernë të shkollës, në të cilët ka siguri, rehati dhe përkujdesje të vazhdueshme.

Më shumë
Video Galeria

Nxënësit e BSK-së sjellin këngën "You raise me up"

8 Mars 2022

The British School of Kosova, shkolla ime e re!

3 Mars 2021

The British School of Kosova, shkolla ime e re!

Regjistrohu në drejtimet mjekësore në BSK dhe krijo të ardhmen tënde të sigurt!

16 Prill 2021

Regjistrohu në drejtimet mjekësore në BSK dhe krijo të ardhmen tënde të sigurt!

Testimonials
Testimonial Image

Luljeta Boshnjaku

9 Dhjetor 2018

Unë si prind jam e kënaqur me rezultatet që po i arrin fëmija im në BSK.
Suksese jeni më të mirët!

Testimonial Image

Dibran Zogaj

9 Dhjetor 2018

Është viti i tretë që vajza ime vijon mësimet në BSK, me vet faktin që është viti i tretë që vajza ime vijon mësimet, nënkupton se me të vërtet kemi bërë zgjidhjen e duhur, pasiqë shkolla BSK ka kuadër të mirë dhe profesionist.

Partnerët
Kontakti