Article

Fillimi i periudhës së tretë.

06 Prill 2020

Në përputhje me kalendarin shkollor të MASHT për vitin shkollor 2019/20 në The British School of Kosova filloi periudha e tretë.
Suksese të gjithë nxënësve në rrugëtimin e tyre drejt përvetësimit të njohurive të reja.